Dokumenty

Koncepcia odboru Súdne lekárstvo Odkaz tu

Rokovací poriadok členskej schôdze SSLS Odkaz tu

Rokovací poriadok výboru SSLS Odkaz tu

Stanovy SSLS Odkaz tu

Štatút o udeľovaní poct a cien SSLS Odkaz tu

Prihláška do SLS Odkaz tu