Slovenská súdnolekárska spoločnosť logo biele

Slovenská súdnolekárska spoločnosť je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Dňa 16.11.2021 boli prezidentkou vymenovaní profesori v odbore  patologická  anatómia  a súdne lekárstvo:
prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.
prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH
 
Srdečne blahoželáme.