Slovenská súdnolekárska spoločnosť logo biele

Slovenská súdnolekárska spoločnosť je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti.

VII. Slovensko-Český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou bude vzhľadom k epidemiologickej situácii preložený.

Predbežný termín zjazdu je jún 2021. Presný termín bude upresnený.

 

7th Slovak-Czech Congress of Forensic Medicine with international participation postponed due to coronavirus outbreak. 

Actual preliminary date of congress is June 2021. The exact date will be specified in the near future.