Slovenská súdnolekárska spoločnosť logo biele

Slovenská súdnolekárska spoločnosť je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti.

VII. Slovensko-Český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou bude vzhľadom k epidemiologickej situácii preložený.

Dátum konania bude upresnený.

 

7th Slovak-Czech Congress of Forensic Medicine with international participation postponed due to coronavirus outbreak. 

New date will be announced according to the epidemiological situation.