Slovenská súdnolekárska spoločnosť logo biele

Slovenská súdnolekárska spoločnosť je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti.

VII. Slovensko-Český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou je zrušený.

7th Slovak-Czech Congress of Forensic Medicine with international participation is canceled.