Slovenská súdnolekárska spoločnosť logo biele

Slovenská súdnolekárska spoločnosť je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti.

VII. Slovensko-Český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou bude vzhľadom k epidemiologickej situácii preložený.

Presný termín bude upresnený.

 

7th Slovak-Czech Congress of Forensic Medicine with international participation postponed due to coronavirus outbreak. 

The exact date will be specified in the near future.