Termíny zasadnutí

28. 05. 2023 o 16.30 hod.

Modra