Podujatia

Aktuálny zoznam podujatí nájdete tu:

Ďalšie akcie

Česká společnost soudního lékarství a soudní toxikologie ČLS JEP

Slovenská spoločnosť patológov SLS

Společnost českých patologů ČLS JEP

Solen

Amedi

SYMMA spol. s r. o.

Societa Italiana di Medicina Legale

Gerichtsmedizine Graz

Deutsche Gesellschaft fur Rechtsmedizin

Society if forensic Toxicologicts inc. (SOFT)

The International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT)

International Academy of Legal Medicine

European Council of Legal Medicine