Vzdelávanie

Jeseniova lekárska fakulta v Martine

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz

Odborný garant:
prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Ústav súdneho lekárstva
Odborný garant:
prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH