Vzdelávanie

Jeseniova lekárska fakulta v Martine

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz

Odborný garant:
prof. MUDr. František Novomeský, PhD.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Ústav súdneho lekárstva
Odborný garant:
doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH