Slovenská súdnolekárska spoločnosť logo biele

Slovenská súdnolekárska spoločnosť je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti.

VOĽBY DO ORGÁNOV SPOLOČNOSTI – PRE VIAC INFORMÁCIÍ STLAČTE TU