Oznamy

Momentálne tu nič nie je.

Verejná inauguračná prednáška: 
doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH 
Odbor habilitačného a inauguračného konania: patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma prednášky: Vyšetrovanie ľudského tela postmortem. História, súčasnosť a perspektívy
08.10.2020 o 16.20 hod.
Veľká poslucháreň Nových teoretických ústavov LF UK, Sasinkova 4, Bratislava
Verejná inauguračná prednáška:   
doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. 
Odbor habilitačného a inauguračného konania: patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma prednášky: Alkohol a človek: historické aj globálne kontroverzie
14.10.2020 o 10.00 hod.  
Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, Martin