Členovia

Predseda:
MUDr. Mgr. Boris Ťažký, PhD. MPH

Súdnolekárske pracovisko a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS     

Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Podpredseda: 
prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova č. 2, 036 59 Martin

lubomir.straka@jfmed.uniba.sk

Vedecký sekretár:
doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.

Ústav súdneho lekárstva UPJŠ Lekárska fakulta
Trieda SNP č. 1, 040 01 Košice

silvia.iannaccone@gmail.com

Zapisovateľ:
MUDr. Lukáš Hamerlík

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS
Zdravotnícka č. 3253/3, 058 97 Poprad

lukas.hamerlik@gmail.com

Hospodár:
MUDr. Roman Kuruc, PhD.

Súdnolekárske pracovisko ÚDZS

Antolská 11, 851 07 Bratislava

Členovia:
MUDr. Jaroslav Ivan

Súdnolekárske pracovisko a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS
V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
 

jaroslav.ivan@udzs-sk.sk

Ing. Ľuboš Nižnanský, PhD.

Súdnolekárske pracovisko ÚDZS Laboratórium toxikologicko-chemickej analýzy
Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava

lubosniznansky@gmail.com

Revízor:
MUDr. František Štuller, PhD.

Súdnolekárske pracovisko a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS
Kuzmányho 27/B, 036 01 Martin
 

Náhradník:
MUDr. Norbert Moravanský, PhD.

Ústav súdneho lekárstva LF UK
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava