VII. SLOVENSKO-ČESKÝ ZJAZD SÚDNEHO LEKÁRSTVA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Domov

Organizátori

Všeobecné informácie

Pokyny k registrácii
Registračný formulár

Pokyny pre prednášajúcich
Vyhlásenie o konflikte záujmov

Ubytovanie

Program