Súdnolekárske podujatia

Kurz Forenzní histopatologie

24. 11. – 25. 11. 2022

IPVZ Praha

Ďalšie akcie

Česká společnost soudního lékarství a soudní toxikologie ČLS JEP

Slovenská spoločnosť patológov SLS

Společnost českých patologů ČLS JEP

Solen

Amedi

SYMMA spol. s r. o.

Societa Italiana di Medicina Legale

Gerichtsmedizine Graz