Súdnolekárske podujatia

12th Workhop „Haploid Markers 2022“

18.-21.05.2022

Budapest

13th Scientific Annual Meeting of the German Society for Child Protection in Medicine

20.-21.05.2022

Hamburg

55th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology

25. – 28.05.2022

Geneva

Kurz – Dopravní nehody

26. 05. – 27. 05. 2022

Praha

Symposium „Identification“

10.06.2022

Frankfurt am Main

8. česko-slovenský sjezd soudního lekářství

15. 06. – 17. 06. 2022

Praha

17th Annual Meeting of the German Society for Pedigree Assessment

23.-25.06.2022

Halle/Saale

2022 IABPA European Conference – International Association of Bloodstain Pattern Analysts

27.06-01.07.2022

West London
(England)

26th Annual World Congress on Medical Law

01.-03.08.2022

Gold Coast
(Australia)

23rd International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS)

28.-31.08.2022 

Rotterdam

ISFG 29th International Congress

29.08.-02.09.2022

Washington, D.C.
(U.S.A.)

101st Annual Meeting of the German Society for Forensic Medicine

31.08.- 03.09.2022

Lugano
(Switzerland)

Kurz Forenzní histopatologie

september 2022

IPVZ Praha

18th International Symposium of the German Society for Traffic Medicine and the German Society for Traffic Psychology

07.- 08.10.2022

Munich

Ďalšie akcie

Česká společnost soudního lékarství a soudní toxikologie ČLS JEP

Slovenská spoločnosť patológov SLS

Společnost českých patologů ČLS JEP

Solen

Amedi

SYMMA spol. s r. o.

Societa Italiana di Medicina Legale

Gerichtsmedizine Graz