Súdnolekárske podujatia

The 29th Congress of the International Society fo Forensic Genetics

23. – 28.08.2021

Washington

Dopravní úrazovost. Znalectví v České republice

02. – 03.09.2021

Brno

100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin

10. – 16.09.2021

Meran and München

XXVIII. Ostravské dny forenzních věd

29.09. – 01.10.2021

Ostravice

17. Gemeinsames Symposium der
Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie

08. – 09.10.2021

Drážďany

Ďalšie akcie

Česká společnost soudního lékarství a soudní toxikologie ČLS JEP

Slovenská spoločnosť patológov SLS

Společnost českých patologů ČLS JEP

Solen

Amedi

SYMMA spol. s r. o.

Societa Italiana di Medicina Legale

Gerichtsmedizine Graz