Súdnolekárske podujatia

72nd AAFS Anniversary Meeting

17. 02. – 22. 02. 2020

Anaheim, USA

Kriminalistika v praktických prípadoch XVI

19. 03. 2020

Zvolen
Drevárska fakulta TU

Odkaz na podujatie

14. International Conference on Forensic Medicine and Toxicology

19. 03. – 20. 03. 2020

Praha

Course Disaster Victim Identification

16. 03. – 20. 03. 2020

Aarhus
Dánsko

International Congres
Topical Issues of Forensic Medicine and Expert Practice – 2020

15. 04. – 17. 04. 2020

Moskva
Rusko

29. Frühjahrstagung der DGRM – Region Nord

08. 05. – 09. 05. 2020

Potsdam
Nemecko

VII. Slovensko-český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou

Jún 2021

USL UPJŠ  LF a SLAPA UDZS
Košice

9th Annual Congress of the Society of Forensic Radiology and Imaging
15th Anniversary Meeting
of the International Association of Forensic Radiographers

21. 09. – 25. 09. 2020

Sydney
Australia

Science & Justice through Research and Innovation: An Interdisciplinary Symposium

26. 05. – 29. 05. 2020

Ioannina
Grécko

Kurz – Forenzní postmortem toxikologie

18. 06. – 19. 06. 2020

Praha

Triennal Congress of IOFOS Congress
of Forensic Odonto-Stomatology

09. 09. – 11. 09. 2020

Dubrovnik
Chorvátsko

22nd Triennial Meeting of the International Association of Forensic Sciences
In conjunction with the 25th Symposium of the Australian & New Zealand Forensic Science Society

21. 09. – 25. 09. 2020

Sydney
Australia

IX. národní kongres Dopravní úrazy 2020

03. 09. 2020 – 04. 09. 2020

Mikulov

XXVIII. Ostravské dny forenzních věd

07. 10. – 09. 10. 2020

Ostravice

58th Annual Meeting of the International Association of Forensic Toxicologists

31. 10. – 05. 11. 2020

Cape Town
Južná Afrika

Kurz – Forenzní histopatologie

November / December 2020

Praha

Ďalšie akcie

Česká společnost soudního lékarství a soudní toxikologie ČLS JEP

Slovenská spoločnosť patológov SLS

Společnost českých patologů ČLS JEP

Solen

Amedi

SYMMA spol. s r. o.

Societa Italiana di Medicina Legale

Gerichtsmedizine Graz