Súdnolekárske podujatia

XXVIII. Ostravské dny forenzních věd

13. 01. – 15. 01. 2021

Ostravice

VII. Slovensko-český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou

Jún 2021

USL UPJŠ  LF a SLAPA UDZS
Košice

25th Congress the International Academy of Legal Medicine

01. – 04. 06. 2021

Ženeva, Švajčiarsko

Ďalšie akcie

Česká společnost soudního lékarství a soudní toxikologie ČLS JEP

Slovenská spoločnosť patológov SLS

Společnost českých patologů ČLS JEP

Solen

Amedi

SYMMA spol. s r. o.

Societa Italiana di Medicina Legale

Gerichtsmedizine Graz