Súdnolekárske podujatia

23rd International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS)

28.-31.08.2022 

Rotterdam

Dopravní úrazovost, znalectví v České republice – 1. mezioborový kongres

 

01. 09. – 02. 09. 2022

 

Mikulov

ISFG 29th International Congress

29.08.-02.09.2022

Washington, D.C.
(U.S.A.)

101st Annual Meeting of the German Society for Forensic Medicine

31.08.- 03.09.2022

Lugano
(Switzerland)

XII. Medzinárodný kongres úrazové chirurgie

15. 09. – 16. 09. 2022

Mikulov

XXIX. Ostravské dny forenzních věd

05.- 07.10.2022

Ostravice

18th International Symposium of the German Society for Traffic Medicine and the German Society for Traffic Psychology

07.- 08.10.2022

Mníchov

Kurz Forenzní histopatologie

24. 11. – 25. 11. 2022

IPVZ Praha

Ďalšie akcie

Česká společnost soudního lékarství a soudní toxikologie ČLS JEP

Slovenská spoločnosť patológov SLS

Společnost českých patologů ČLS JEP

Solen

Amedi

SYMMA spol. s r. o.

Societa Italiana di Medicina Legale

Gerichtsmedizine Graz