Iné podujatia

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Jeseň 2020

Bratislava

14th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law

11. 03. 2021

Porto, Portugalsko