Iné podujatia

Dobrotkov deň

16. 04. 2020

Bratislava

14th World Conference On Bioethics, Medical Ethics and Medical Law

11. 05. – 14. 05. 2020

Porto
Portugalsko

12th Workshop Haploid Markers 2020

13. 05. – 16. 05. 2020

Budapešť
Maďarsko

X. Česko-Slovenské neuropsychiatrické sympózium

22. 05. – 24. 05. 2020

Červený Kláštor

Odkaz na podujatie

36. Konferencia Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN a XII. Démantov deň

04. 06. 2020

Hotel Jasmín
Košice

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Jeseň 2020

Bratislava