Iné podujatia

X. Česko-Slovenské neuropsychiatrické sympózium

25. 09. – 27. 09. 2020

Červený Kláštor

Odkaz na podujatie

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Jeseň 2020

Bratislava

14th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law

11. 03. 2021

Porto, Portugalsko